INFORMATII UTILE
• Anunturi

• Formulare tipizate

• Inscrieri / transferari

• Admitere clasa a V - a cu predare intensiva a Lb.Engleze

• Examene de diferenta pentru clasele intensive
INFORMATII UTILE

ROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND AVIZAREA ORGANIZĂRII CLASELOR CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE ÎN REGIM INTENSIV, RESPECTIV BILINGV, CE VOR FUNCȚIONA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Admitere clasa a V - a cu predare intensiva a Lb.Engleze


REZULTATELE FINALE OBŢINUTE ÎN URMA TESTULUI DE APTITUDINI ȘI CUNOȘTINȚE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA TESTULUI DE APTITUDINI ȘI CUNOȘTINȚE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE

Anul şcolar 2017-2018

TESTAREA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CLASEI A V-A
CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

Testul scris la limba engleză va fi susținut luni, 19.06.2017, cu începere de la ora 11.00. Accesul în săli va avea loc în intervalul 10.30-10.45, conform listelor afișate:
- sala 1 – Clasa Pregătitoare C, etaj 1, Corp C;
- sala 2 – Clasa Pregătitoare B, etaj 2, Corp C.
Elevii vor avea asupra lor carnetul de note vizat la zi, pentru legitimare.
Candidații cărora li s-a echivalat certificatul de competențe lingvistice nu vor mai susține testarea, fiind declarați admiși în baza „Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională, clase ce vor funcționa în anul şcolar 2017- 2018” nr. 12998 / 06.06.2017.

Președinte comisie,
Prof. Ovidiu VASILE


TABEL NOMINAL cu deciziile Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Lista nominala a elevilor inscrisi la “Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze” în anul şcolar 2017-2018

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze în anul şcolar 2017-2018 -Componenta orală- 20 iunie 2017 Repartizarea candidaţilor pe ore
Lista nominala a elevilor inscrisi la “Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze” în anul şcolar 2017-2018

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobat in CA al ISMB din data de 20.05.2016, nr. inregistrare 118775 din 20.05.2016

Anexa 2 - Cerere de inscriere

Anexa 3 - Cerere de echivalare

Anul şcolar 2016-2017

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobat in CA al ISMB din data de 20.05.2016, nr. inregistrare 118775 din 20.05.2016
Anul şcolar 2014-2015
Graficul testării elevilor pentru constituirea claselor a V-a cu predare intensivă a limbii engleze în anul şcolar 2014-2015ANUNŢ

În urma susţinerii testării la limba engleză pentru constituirea clasei a V-a cu predare intensivă, în anul şcolar 2013-2014, va comunicam urmatoarele :

• In aceasta sesiune au fost declaraţi admişi candidaţii care au obţinut punctajul minim 7,00;
• pentru locurile rămase libere se va organiza o nouă sesiune de testare la începutul lunii septembrie, la o data ce va fi stabilita de consiliul de administratie al scolii.
• informatii suplimentare vor fi comunicate la avizier si pe site-ul scolii, incepand cu data de 01.07.2013.

Comisia

REZULTATELE OBŢINUTE ÎN URMA EXAMENULUI
PENTRU CONSTITUIREA CLASEI a V-a CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE
     • REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ
TESTAREA PENTRU CONSTITUIREA
CLASEI CU PREDARE INTENSIVĂ A LIMBII ENGLEZE
ANUL ŞCOLAR 2013-2014


     • Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze în anul şcolar 2012-2013, Componenta orală, 19 iunie 2012. Repartizarea candidaţilor pe ore

     • Precizari privind sustinerea probelor de aptitudini si cunostinte pentru clasa a V a cu predare intensiva a limbii engleze
     • Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini şi cunoştinţe pentru clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze
     • Descarca Tematica
     • Descarca Cerere inscriere
     • Descarca Fisa punctaj individual
Untitled Document
copyright © 2015-2018 MIV www.miv-computer.ro