Untitled Document

Informații privind înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020
NOU! Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019

NOU! Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019

Circumscriptii scolare
PROGRAMUL DE COMPLETARE A
CERERILOR TIP DE INSCRIERE
în învăţământul primar
(clasele pregătitoare )
anul școlar 2019– 2020

ETAPA I
4 martie – 22 martie 2019
Luni -Vineri - 8 00 - 18 00


DOCUMENTE
Necesare înscrierii în învăţământul primar (clasa pregătitoare) anul școlar 2019 – 2020


- Certificat naștere copil (original + copie xerox)
- C.I. părinți / tutori / reprezentant legal (original + copie)
- Hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă
modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului – (dacă este cazul).
- Rezultat evaluare psihosomatică (C.M.B.R.A.E ) - dacă este cazul
- dosar

După validarea înscrierii părinții vor prezenta:
- fișa psihopedagogică eliberată de grădiniță
- fișa medicală cu vaccinările 
copyright © 2015-2018 MIV www.miv-computer.ro