Untitled Document
ANUNȚ
privind înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2015 – 2016


Grădinița are capacitatea de 40 locuri, iar în planul de școlarizare sunt aprobate 2(două) grupe :
• o grupă cu program normal : 20 locuri
• o grupă cu program prelungit : 20 locuri

Reînscrierile și înscrierile se fac la sediul Grădiniței din str. Al. I. Cuza nr. 58, sector 1, pe etape:

Reînscriere 27.04 – 07.05.2015 , între orele 8 – 17.00
- 8 mai 2015 – afișarea locurilor libere pentru etapa de reînscriere

Etapa I de înscriere 11.05 – 05.06.2015
- 12 iunie 2015 – afișarea locurilor libere

Etapa a II a de înscriere 22.06 – 31.07.2015
- 1 august 2015 – afișarea locurilor libere

Etapa de ajustări 01.08 – 21.08. 2015
- 01.08 – 21.08.2015 – etapa de ajustări

Programul zilnic de reînscriere / înscriere este între orele 8 – 17.00.

DOCUMENTE NECESARE REÎNSCRIERII / ÎNSCRIERII:

1. Formularul de înscriere (de la grădinița), completat de părinți.
2. Adeverințe în original care să ateste locul de muncă al părinților; adresa completă a instituției / firmei;
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Documente autentificate care să ateste încredințarea copilului (unde este cazul).
6. Fișa medicală completată de medicul de familie sau copie după cea de la creșă.
* TOATE DOCUMENTELE vor fi aduse în dosar

La prezentarea copilului în colectivitate (luna septembrie) sunt obligatorii:

Prezentarea avizului epidemiologic și vaccinările copilului, eliberate de medicul de familie;
Plata pentru hrana copilului, anticipat la casieria grădiniței.

PROCEDURA OPERATIONALA "Organizarea si desfasurarea inscrierii in gradinita, an scolar 2015-2016"
copyright © 2015-2018 MIV www.miv-computer.ro