Acasa

Program cu publicul

Descriptori proba scrisa Limba engleza

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE
DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

 

Calendar și precizări 2021

ANUNȚ

privind înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2021– 2022

Grădinița  are capacitatea de 40  locuri :

 • 20 de locuri pentru fiecare grupa .

Locurile sunt repartizate  astfel :

 • La PROGRAM PRELUNGIT (  grupa Mică ) : 20 locuri
 • La PROGRAM NORMAL (grupa Mare) : 20 locuri

Înscrierile se fac la sediul Scolii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi” din str. Atelierului , Nr. 25 , sector 1, pe etape:

ETAPA I de  ÎNSCRIERE , zilnic ( luni – vineri) de înscriere între orele  8,00 -16,00

 • 31 mai  – 11  iunie 2021
 • ETAPA a II-a de  ÎNSCRIERE

28 iunie   – 02 iulie 2021

 • ETAPA de AJUSTĂRI

02 august – 31 august 2021

DOCUMENTE NECESARE  ÎNSCRIERII:

1. Cerere de inscriere  – generată de aplicația informatică SIIIR, completată de părinți.
2. Adeverințe  care să ateste locul de muncă al părinților/ ( veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiei ,  pentru  grupa de grădiniță – programul prerlungit)
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Fisa medicala, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
6. Documente doveditoare, dacă este cazul:
a. certificat de deces părinți
b. hotărâre judecătorească de încredințare a copilului
c. hotărâre privind instituționalizarea  copilului
d. certificat medical de încadrare în grad de handicap
e. adeverință eliberată de școală din care să rezulte că are frate / soră înscris(ă) în unitatea noastră


Cl.preg.
Inscriere cl.preg,De postat pe site

Calendar_inscriere_clasa pregatitoare_febr_2021

Metodologie inscriere copii clasa pregatitoare 2021-2022 


Hotararea CMBSU nr 19 din 06.10.2020Adresa 1807

Adresa 1812
RED – pentru parinti –Intreviu cu doctoral Mihai CRAIU

RED – pentru copii


ANUNȚ

La propunerea Comisiei metodice pentru învățământ primar,
Programul zilei de 14.09.2020 din Anexa 1A al se modifica astfel :

Intrarea claselor se face astfel :
Poarta 2 (Hotel Hello):
 Clasa a IV-a – 7.50 – 8.00
 Clasa a III-a – 8.00 – 8.10
 Clasa a II-a – 8.10 – 8.20
 Clasa I – 8.20 – 8.30
 Clasa pregătitoare A – 8.30 – 8.40
 Clasa pregătitoare B – 8.40 – 8.50
 Clasa pregătitoare C – 8.50 – 9.00

Ieșirea claselor se va face astfel:
Poarta 2 (Hotel Hello):
 Clasa I – 9.50 – 10.00
 Clasa a II-a – 10.00 – 10.10
 Clasa a III-a – 10.10 – 10.20
 Clasa a IV-a – 10.20 – 10.30
 Clasa pregătitoare A – 10.00 – 10.10
 Clasa pregătitoare B – 10.10 – 10.20
 Clasa pregătitoare C – 10.20 – 10.30

Director,
Daniela Marioara Voinea


Precizari de la MINISTERUL SĂNĂTĂȚII-DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ,MEDICINĂ DE URGENȚĂ ȘI PROGRAME DE SĂNATATE PUBLICĂ-SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PLANIFICARE STRATEGICĂ


BURSE an scolar 2020-2021

ANUNT burse semestrul I
Cerere BURSE aj soc
Cereri BURSE BOLNAVI,ORFANI
Cereri BURSE merit
Cereri BURSE performanta
Cereri BURSE studiuComportamente și reguli pentru siguranța tuturor în contextul situației epidemiologice generate de virusul COVID-19 (SARS CoV-2)


Stimați părinți, dragi elevi,

Grupele constituite in conformitate cu scenariul 2, pentru clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, sunt afișate alfabetic la avizierul școlii


ANEXA NR. 1 Programul zilei de 14 septembrie 2020 – INVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

ANEXA NR1.B. Programul zilei de 14 septembrie 2020 – INVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIALComunicat de presa MEC – Data publicării: Luni, 7 Septembrie, 2020


Inscrierea in clasa pregatitoare incepand cu 4 septembrie 2020

Stimați părinți,
In conformitate cu precizările Inspectoratului școlar al Municipiului București, vă transmitem următoarele:
1. Incepând din data de 4 septembrie 2020 înscrierea copiilor pentru clasele pregătitoare se poate face direct la unitatea școlară de circumscripție, urmând ca până la începerea cursurilor anului școlar 2020-2021 acestea să solicite Inspectoratului Școlar al Municipiului București suplimentarea planului de școlarizare la clasa pregătitoare cu numărul de locuri necesar soluționării tuturor cererilor.
2. Cererile de inscriere se depun la secretariatul școlii, sau online pe adresa sfintiivoievozi@gmail.com
3. Părinții / reprezentanții legali ai copiilor nerepartizați / neînscriși care nu doresc înscrierea acestora la școala de circumscripție se pot adresa unităților de învățământ care au locuri disponibile.

ORDIN pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolvanirilor cu virusul SARS-CoV-2

Ordin comun MEC/MS 5487/1494 din 31.08.2020


Inscrierea in invatamantul prescolar, 2020-2021

Locuri libere gradinite dupa Etapa a II-a
Locuri libere gradinite dupa Etapa I
Lista locurilor disponibile pentru inscrierea in invatamantul prescolar, 2020-2021
Procedura operationala ISMB nr. 7135/14.05.2020 privind organizarea si desfasurarea reinscrierii/inscrierii copiilor in invatamantul prescolar in anul scolar 2020-2021
Precizari privind inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar, an scolar 2020-2021
Adresa MEC nr. 791/04.05.2020 privind inscrierea in invatamantul prescolar
Cerere tip de inscriere in invatamantul prescolar 2020


Inscrierea in invatamantul primar 2020

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR – ETAPA 1-4 SEPTEMBRIE 2020

 1. Locuri libere pentru inscriere la clasa pregatitoare etapa 1-4 septembrie 2020
 2. Cerere – tip de inscriere in clasa pregatitoare – etapa 1-4 septembrie 2020

IMPORTANT

 1. Parintii/reprezentantii legali ai copiilor nerepartizati/neinscrisi pana in data de 4 septembrie 2020 pot solicita inscrierea acestora la unitatile de invatamant de circumscriptie, urmand ca pana la inceperea cursurilor anului scolar 2020-2021 acestea sa solicite Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti suplimentarea planului de scolarizare la clasa pregatitoare cu numarul de locuri necesar solutionarii tuturor cererilor.
 2. Parintii/reprezentatii legali ai copiilor nerepartizati/neinscrisi care nu doresc inscrierea acestora la scoala de circumscriptie se pot adresa unitatilor de invatamant care au locuri disponibile.
 3. Parintii/reprezentatii legali ai copiilor repartizati in etapa 1-4 septembrie 2020 vor depune dosarul de inscriere la unitatea de invatamant in perioada 7-9 septembrie 2020.
 4. Rezolutia comisiei de inscriere in invatamantul primar – etapa 1-4 septembrie 2020.
 5. Locuri libere dupa etapa 1-4 septembrie 2020.
 6. Locuri eliberate in urma solutionarii cererilor de radiere.

Structura anului scolar 2020-2021

ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020 privind structura anului scolar 2020-2021


Evaluarea Naţională 2020

Cerere contestaţie


Admitere în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual în municipiul București pentru anul școlar 2020 – 2021

 1. Modelul Fisei de inscriere in anul scolar 2020-2021 – admitere in clasa a IX-a – invatamantul liceal de stat
 2. Modelul Anexei la Fisa de inscriere in anul scolar 2020-2021 – pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 3. Modelul Fisei de inscriere in anul scolar 2020-2021 – pentru inscrierea in invatamantul profesional de stat
 4. Modelul Anexei la Fisa pentru inscrierea in invatamantul profesional – Fisa de optiuni pentru invatamantul dual 

 


 

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND INSCRIEREA COPIILOR SI CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI IN INVATAMANTUL PRIMAR IN ANUL SCOLAR 2020-2021

Ordin pentru modificare si completarea Calendarului si a Metologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021 apropate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr.3277/2020

ORDIN COMUN al M inisterului Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirii cu SARS CoV 2 in unitatiile / institutiile de invatamant


PROGRAMUL „EURO 200”
AN SCOLAR 2019-2020

Lista documente

CerereFisa de inscriere EurofolKlore 2020
Regulament EurofolKlore 2020
Fisa de inscriere CAEN 2020
Regulament CAEN 2020
Rezumat CAEN 2020


GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CERCURILOR ȘI ATELIERELOR
            ARHIVA