INSCRIEREA LA GRADINITA 2015

ANUNȚ
privind înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2015 – 2016

Grădinița are capacitatea de 40 locuri, iar în planul de școlarizare sunt aprobate 2(două) grupe :
• o grupă cu program normal : 20 locuri
• o grupă cu program prelungit : 20 locuri

Reînscrierile și înscrierile se fac la sediul Grădiniței din str. Al. I. Cuza nr. 58, sector 1, pe etape:

• Reînscriere 27.04 – 07.05.2015 , între orele 8 – 17.00
– 8 mai 2015 – afișarea locurilor libere pentru etapa de reînscriere

• Etapa I de înscriere 11.05 – 05.06.2015
– 12 iunie 2015 – afișarea locurilor libere

• Etapa a II a de înscriere 22.06 – 31.07.2015
– 1 august 2015 – afișarea locurilor libere

• Etapa de ajustări 01.08 – 21.08. 2015
– 01.08 – 21.08.2015 – etapa de ajustări

Programul zilnic de reînscriere / înscriere este între orele 8 – 17.00.

DOCUMENTE NECESARE REÎNSCRIERII / ÎNSCRIERII:

1. Formularul de înscriere (de la grădinița), completat de părinți.
2. Adeverințe în original care să ateste locul de muncă al părinților; adresa completă a instituției / firmei;
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Documente autentificate care să ateste încredințarea copilului (unde este cazul).
6. Fișa medicală completată de medicul de familie sau copie după cea de la creșă.
TOATE DOCUMENTELE vor fi aduse în dosar

La prezentarea copilului în colectivitate (luna septembrie) sunt obligatorii:

Prezentarea avizului epidemiologic și vaccinările copilului, eliberate de medicul de familie;
Plata pentru hrana copilului, anticipat la casieria grădiniței.

PROCEDURA OPERATIONALA „Organizarea si desfasurarea inscrierii in gradinita, an scolar 2015-2016”