Legislatie

• PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE ÎN SCOALA GIMNAZIALA “SFINTII VOIEVOZI” ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ

• PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ

• ORDIN pentru aprobarea Statutului Elevului Nr. 4742 din 10.08.2016