Legislatie

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)

Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013

Metodologia cadru organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversita

LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 (*actualizată*)

LEGE nr. 251 din 16 iunie 2004

LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

Masurile pentru implementarea strategiei aprobate prin omect 1409 2007

 

 

LEGEA nr. 198 din 4 iulie 2023

• PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE ÎN SCOALA GIMNAZIALA “SFINTII VOIEVOZI” ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ

• PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ

• ORDIN pentru aprobarea Statutului Elevului Nr. 4742 din 10.08.2016

•  LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale