INSCRIEREA LA GRADINITA 2016

ANUNȚ
privind reînscrierea / înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2016 – 2017

Grădinița are capacitatea de 40 locuri, iar în planul de școlarizare sunt aprobate 2(două) grupe :
• o grupă cu program normal : 20 locuri
• o grupă cu program prelungit : 20 locuri

Reînscrierile și înscrierile se fac la sediul Grădiniței din str. Al. I. Cuza nr. 58, sector 1, pe etape:

• Reînscriere 04.05 – 20.05.2016 , între orele 8 – 17.00

• Etapa I de înscriere 23.05 – 10.06.2016

• Etapa a II a de înscriere 27.06 – 22.07. 2016, ora 12.00

• Etapa de ajustări 01.08 – 31.08. 2016

Programul zilnic(luni – vineri) de reînscriere / înscriere este între orele 8 – 17.00.

DOCUMENTE NECESARE REÎNSCRIERII / ÎNSCRIERII:

1. Formularul de înscriere (de la grădinița), completat de părinți.
2. Adeverințe în original care să ateste locul de muncă al părinților; adresa completă a instituției / firmei;
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Documente eliberate  de  medicul de familie sau  copie după cea de la creșă.
6. Documente doveditoare, dacă este cazul:
a. certificat de deces părinți
b. hotărâre judecătorească de încredințare a copilului
c. hotărâre privind instituționalizarea  copilului
d. certificat medical de încadrare în grad de handicap
e. adeverință eliberată de școală din care să rezulte că are frate / soră înscris(ă) în unitatea noastră

*TOATE DOCUMENTELE vor fi aduse în  dosar