INSCRIEREA LA GRADINITA 2021 – 2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, SFINȚII VOIEVOZI”

GRĂDINIȚA NR. 1,  Str. Al. I. Cuza nr. 58, sector 1, București

 

ANUNȚ

privind înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2021– 2022

Grădinița  are capacitatea de 40  locuri :

  • 20 de locuri pentru fiecare grupa .

Locurile sunt repartizate  astfel :

  • La PROGRAM PRELUNGIT (  grupa Mică ) : 20 locuri
  • La PROGRAM NORMAL (grupa Mare) : 20 locuri

Înscrierile se fac la sediul Scolii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi” din str. Atelierului , Nr. 25 , sector 1, pe etape:

ETAPA I de  ÎNSCRIERE , zilnic ( luni – vineri) de înscriere între orele  8,00 -16,00

  • 31 mai  – 11  iunie 2021
  • ETAPA a II-a de  ÎNSCRIERE

28 iunie   – 02 iulie 2021

  • ETAPA de AJUSTĂRI

02 august – 31 august 2021

DOCUMENTE NECESARE  ÎNSCRIERII:

1. Cerere de inscriere  – generată de aplicația informatică SIIIR, completată de părinți.
2. Adeverințe  care să ateste locul de muncă al părinților/ ( veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiei ,  pentru  grupa de grădiniță – programul prerlungit)
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Fisa medicala, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
6. Documente doveditoare, dacă este cazul:
a. certificat de deces părinți
b. hotărâre judecătorească de încredințare a copilului
c. hotărâre privind instituționalizarea  copilului
d. certificat medical de încadrare în grad de handicap
e. adeverință eliberată de școală din care să rezulte că are frate / soră înscris(ă) în unitatea noastră