Engleza – Arhiva

Descriptori proba scrisa Limba engleza

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE
DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022\

Calendar și precizări 2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

ANEXA 1 la Procedura Operațională I.S.M.B. nr. /30.05.2019 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

ANEXA 2 LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu testul de competență lingvistică, nivel A1 sau nivel superior pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

ANEXA 5 – Cerere de vizualizare a lucrării scrise a fiicei mele/fiului meu la Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

ANEXA 6 – Cerere reevaluare

ANEXA 7 la Procedura Operațională I.S.M.B. nr. /30.05.2019 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională


PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019


PROCEDURĂ privind organizarea si desfasurarea testului de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V – a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala

cerere de echivalare V-2018

cerere de inscriere V 2018

cerere reevaluare V_2018

cerere vizualizare V_2018


 

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea admiterii in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobat in CA al ISMB din data de 20.05.2016, nr. inregistrare 118775 din 20.05.2016

Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză în vederea constituirii clasei a V-a cu predare intensivă a limbii engleze în anul școlar 2015-2016, Repartizarea candidaților pe ore pentru probele orale, Marti, 28. 06. 2016

FIŞĂ DE ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN PERIOADA 27 – 30 IUNIE 2016 pentru constituirea clasei a V-a cu predare intensiva a limbii engleze, an scolar 2016 – 2017

Calendarul desfăşurării probelor de aptitudini şi cunoştinţe în vederea admiterii în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze Sesiunea iunie 2016

  

 

 

 

AN ŞCOLAR 2014-2015


 

 

Site-uri si bloguri clase:

– cls.a a VI-a A http://enclassblog.blogspot.com/
– cls. a VII-a A
http://teacher-classblog.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/7a20112012/ (site for the elective class)
– cls. a VIII-a a http://clickon8a.blogspot.com/