ENGLEZA

GRAFIC_ADMITERE_CLASA_V

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE, CLASĂ CE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

ANEXA 1 la Procedura Operațională nr. 1554/15.06.2020 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu testul de competență lingvistică, nivel A1 sau nivel superior pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

ANEXA 5 Cerere Vizualizare

ANEXA 6 Cerere Reevaluare

ANEXA 7 la Procedura Operațională 1554/15.06.2020 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

ANEXA 8 la Procedura Operațională 1554/15.06.2020 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

ANEXA 9 la Procedura Operațională 1554/15.06.2020 privind admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

Site-uri si bloguri clase:

– cls.a a VI-a A http://enclassblog.blogspot.com/
– cls. a VII-a A
http://teacher-classblog.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/7a20112012/ (site for the elective class)
– cls. a VIII-a a http://clickon8a.blogspot.com/