INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2020

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Informații relevante:

 


PLAN DE SCOLARIZARE PROPUS PENTRU  CLASA PREGATITOARE
IN  ANUL SCOLAR 2020– 2021

Nr. crt.

NR CLASE

NR. LOCURI

1

3 CLASE

75   LOCURI


PROGRAMUL DE COMPLETARE A
CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE
în învăţământul primar anul școlar 2020– 2021
(clasele pregătitoare )

 ETAPA  I

4 martie  – 23 martie 2020
 Luni  – Joi –     800 – 1800
Vineri      –     800 – 1700


STRĂZI  ARONDATE  CIRCUMSCRIPȚIEI  SCOLARE

 • BD. DINICU GOLESCU NR. 31 – 33,  35,  37,  39,  41,  43
 • BD. GHEORGHE DUCA
 • CALEA GRIVIŢEI NR. 2 – 138, 1- 163 ( NR.IMPARE )
 • INTR. BALDOVIN PARCALAB
 • INTR. IULIA HASDEU
 • INTR. FRUMOASA
 • INTR. LEMNEA
 • INTR. BUZESTI
 • INTR. SAGNA
 • PIAŢA GĂRII DE NORD
 • STR. ATELIERULUI
 • STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 1- 47, 2 – 34
 • STR. BALDOVIN PARCALAB
 • STR.BUZEŞTI NR. PARE ŞI IMPARE
 • STR. CAMELIEI NR. PARE ŞI IMPARE
 • STR. DAN AUGUSTIN
 • STR. ECATERINA TEODOROIU
 • STR.FRUMOASA NR.PARE ŞI IMPARE
 • STR. GĂRII DE NORD NR. 2 – 4, 6– 8
 • STR.HARALAMBIE BOTESCU
 • STR. IULIA HAŞDEU
 • STR. LUNCANI
 • STR. LEONIDA VARNALI
 • STR. LEMNEA
 • STR. MOXA
 • STR. OCCIDENTULUI NR. PARE ŞI IMPARE
 • STR. POLIZU
 • STR. POPA TATU  NR.  57 – 92 NR. PARE ŞI IMPARE
 • STR. SEMICERCULUI
 • STR. SEVASTOPOL NR. PARE ŞI IMPARE
 • STR. SFINŢII VOIEVOZI NR.PARE si IMPARE