INSCRIEREA LA GRADINITA 2022 – 2023

Inscriere gradinita

 


ANUNȚ

privind înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2022– 2023

Grădinița  are capacitatea de 40  locuri :

  • 20 de locuri pentru fiecare grupa .

Locurile sunt repartizate  astfel :

  • La PROGRAM NORMAL ( grupa Mică ) : 20 locuri
  • La PROGRAM PRELUNGIT (grupa Mare) : 20 locuri

Înscrierile se fac la sediul Scolii Gimnaziale ,,Sfinții Voievozi” din str. Atelierului , Nr. 25 , sector 1, pe etape:

ETAPA I de  ÎNSCRIERE 30 mai  – 10  iunie 2022:

zilnic ( luni – joi) între orele  8,00 -16,00,    

vineri, între orele  8,00 -15,00

ETAPA a II-a de  ÎNSCRIERE 16 iunie   – 24 iunie 2022

DIRECTOR,

DANIELA – MARIOARA VOINEA


DOCUMENTE NECESARE  ÎNSCRIERII:

1. Cerere de inscriere  – generată de aplicația informatică SIIIR, completată de părinți.
2. Adeverințe  care să ateste locul de muncă al părinților/ ( veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiei ,  pentru  grupa de grădiniță – programul prerlungit)
3. Copie certificat naștere copil;
4. Copie carte de identitate părinți;
5. Fisa medicala, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
6. Documente doveditoare, dacă este cazul:
a. certificat de deces părinți
b. hotărâre judecătorească de încredințare a copilului
c. hotărâre privind instituționalizarea  copilului
d. certificat medical de încadrare în grad de handicap
e. adeverință eliberată de școală din care să rezulte că are frate / soră înscris(ă) în unitatea noastră

CRITERII spec. inv. presc 2022.