EVALUAREA NATIONALA

EVALUAREA NATIONALA 2022

Informatii privind EVALUAREA NATIONALA pentru absolventii cl a VIII-a , gasiti la adresa http://ismb.edu.ro/index.php/en/en


EV. NAT Ordin 5.149_2021 EN VIII_2022
Procedura privind organizarea si desfasurarea simularii EN 8 si simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2021-2022_Redacted
Procedura_egalizare_sanse_examene_an_2022

EVALUAREA NATIONALA 2021

OME_3449_2021_simulare_EN+BAC

EVALUAREA NATIONALA 2019

Ordin pentru modificarea si completarea Anexei-Regulament – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniverstiar la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr.5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Adresa 32190 din 20.05.2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

O R D I N privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019

ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Procedura 26651 – 2019